Personuppgiftshantering

Vi tar din integritet på största allvar. Ditt förtroende är viktigt för oss och vi tar skyddet för din personliga integritet på största allvar. Vi åtar oss att skydda din integritet och hela tiden följa tillämplig dataskyddslagstiftning, precis som vi alltid gjort. Nu vill vi informera dig om förbättringar som vi vidtar gällande hantering av dina personuppgifter.
EU:s nya allmänna dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation) börjar gälla den 25 maj 2018. Den syftar till att stärka säkerheten och skyddet för personuppgifter inom EU och ersätter det tidigare europeiska dataskyddsdirektivet och den svenska personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur vi som företag får behandla dina personuppgifter skärps.
Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter även i fortsättningen är skyddade hos oss.