Trygghet

 

Våra kunder ska känna sig trygga med oss. Läs om våra certifieringar och försäkringar.

 

Garantier och försäkringar
Vi har två års garanti på entreprenad och ytterligare garantier från våra leverantörer. Vi har allriskförsäkring, försäkring för befintlig egendom, åtkomstförsäkring för entreprenörer, avbrottsförsäkring och ansvarsförsäkring.

 

Forum för Energieffektivt Byggande

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna år 2020 arbetat in krav på max värmeförlusttal och med en kravnivå motsvarande FEBY guld och har helhetssyn på byggnader och försörjningssystem. Läs mer på: www.feby.se

 

Certifierade trähusbyggare
Vi har dokumenterad kompetens i uppförande av trähus. RISE Certifiering utfärdar certifikat på en period om fem år. Under certifieringsperioden ska certifierad trähusbyggare årligen rapportera sina genomförda uppdrag. Läs mer på www.sp.se

 

Byggmästareföreningen
Vi är stolta över vårt medlemskap i Byggmästareföreningen, som är en lokal branschorganisation för bygg- och anläggningsföretag i Stockholm. Att vara medlem i Byggmästareföreningen är definitivt en kvalitetsstämpel. Läs mer om branschorganisationen på www.stockholmsbf.se.

 

Våtrumsbehörighet

Ett behörigt företag är utbildat av Byggkeramikrådet och har valt att arbeta enligt ”Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum”, som förkortas BBV. Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt. Företag som följer BBV använder godkända tätskiktssystem samt väljer i övrigt lämpliga material och konstruktioner. Läs mer på: www.bkr.se

 

Säker Vatten-installation
Säker Vatteninstallation är ett initiativ från VVS-branschen för att minimera risken för vattenskador, legionella, brännskador och förgiftning orsakade av bristfälliga vatteninstallationer. Vi arbetar alltid enligt Säker Vattens föreskrifter. Läs mer om Säker Vatten på www.sakervatten.se