Steg för steg

Det tål att sägas igen, husbygget ska vara en positiv upplevelse. Att ha insyn i byggprocessens alla steg skapar både delaktighet och förståelse och därför beskriver vi här, steg för steg, hur processen går till. Frågor? Kontakta oss!

 

ANBUD/OFFERT

Första kontakt
Kunden tar kontakt med DD Hus och presenterar sina önskemål och visar eventuelt egna skisser och ritningar eller bygger huset Online och kan se priset direkt samt Leveransdeklaration och få offert underlag.

 

Anbud/Offert
Sedan tar vi fram anbud/offert baserad på kundens önskemål och presenterar en total produktionskostnadskalkyl.

 

Kontrakt
DD Hus upprättar ett komplett kontrakt/entreprenadkontrakt (kontrakt mallen kan hämtas här) som undertecknas av kunden. Denna innehåller en tidsplan inklusive leveranstider för direktleveranser till byggplatsen. För att försäkra oss om att processen ska förlöpa så smidigt som möjligt går vi noggrant igenom leveransbeskrivning och entreprenadkontrakt tillsammans. Kontraktet är en förutsättning för att ta fram bygglovsritningar.

 

BYGGLOVET

Bygglovsritning

Efter signerat kontrakt tas bygglovsritningar fram och dessa ligger till grund för ansökan av bygglov. 

 

Bygglov

Vi hjälper er gärna i arbetet med att sätta ihop en komplett bygglovsansökan som sedan skrivs under och lämnas in till byggnadsnämnden. Du bevakar och följer upp att bygglovet beviljas och medverkar i det tekniska samråd som byggnadsnämnden kommer att kalla till. I samband med detta ska du också kontakta din bank för att begära lämplig betalningssäkerhet.

 

Huvudritning

När bygglovet har beviljats kan slutliga huvudritningar, konstruktionshandlingar, installationshandlingar och leveransbeskrivning upprättas.

 

Försäkringar
Erforderliga försäkringar för husbyggnation presenteras, läs mer här.

 

TOLO (Tillverknings- och leveransorder)

Vi träffas och sammanställer dina val i en så kallad Tillverknings- och leveransorder som lägs ut i molntjänst för att granska eller kollaborativt redigera.

 

 

PRODUKTIONEN

Produktion

Materialbeställning genomförs och produktionsplanering fastställs.

 

Grund- och konsultritning

Projekteringsprocessen påbörjas och grund-, VA-, värme- och ventilationsritningar levereras.

 

Konstruktionsritning

Konstruktions- och monteringsritningar samt installationsritningar levereras 1-2 veckor före leverans. Vi går igenom konstruktions- och monteringsritningar grundligt innan byggstarten.

 

Samråd

Byggnadsnämnden kallar till tekniskt samrådsmöte om hur bygget skall genomföras och du och kontrollansvarig, förväntas att närvara. Byggnadsnämnden lämnar startbesked, som är en förutsättning för byggstart. Under byggtiden görs kontroller av den som du har valt som kontrollansvarig. Denna person ska följa den kontrollplan som byggnadsnämnden beslutar om.


Schakt och grund

Schakt- och grundarbeten påbörjas i samband med att grundritningarna levereras och att byggnadsnämnden har lämnat startbesked.


Byggmöte

Första byggmötet hålls i samband med schakt- och grundarbeten. Vi kan föra byggmötesprotokoll om ni vill. 

 

BYGGPLATSEN

Gemensamt besök på byggplatsen

Vi besöker byggplatsen tillsammans för att se till att allt löper enligt planerna.

 

Husbygget påbörjas

Så fort schakt- och grundarbetet är avslutat påbörjas husbygget. Byggtiden varierar med faktorer som omfattning och antal entreprenörer men brukar ligga på ca: 20-25 veckor. Har vi hand om ärendet från början till slut brukar vi kunna avsluta jobbet under 20 veckor.

 

Byggmöte

Vi har vårt andra byggmöte i samband med att husstommen har rests och det tredje hålls med elektriker före installation, fjerde tre till fyra veckor före slutbesiktningen. Vi informerar dig att entreprenaden är färdigställd för slutbesiktning till ett bestämt datum.

 

Slutbesiktning

Vi kontaktar utsedd besiktningsman som skickar alla berörda en kallelse till slutbesiktning. Besiktningsmannen avgör om du har fått det du har köpt enligt gällande avtal och kontrakt, och avgör också om entreprenaden är färdigställd och godkänd. Besiktningsmannen upprättar ett slutbesiktningsprotokoll som du, vi och eventuella andra entreprenörer får ett exemplar av. Du måste ha slutbesked om att kontrollplanen har följts innan du flyttar in. Detta utfärdas av byggnadsnämnden.
 

EFTERMARKNAD

För oss är kontakten med dig inte över när huset är klart och slutbeskedet från byggnadsnämnden har kommit. Det är nu vi går in i en annan fas som innebär att du alltid är välkommen till oss med frågor, funderingar och annat som rör ditt nya hus.