Syntes Design

Syntes Design

Hans Osterman bodde och verkade som Arkitekt i Los Angeles från slutet av 70 talet till 1992 då han beslöt sig för att återknyta till Stockholm , där han en gång utbildade sig på Tekniska högskolan KTH.

 

Med sig i bagaget har Hans en mängd erfarenheter från olika projekt och kunder i Malibu och i den västra delen av Los Angeles. Som egen företagare har han fortsatt att arbeta med kontor i Stockholm. I Sverige har det i första hand gällt ny – om och tillbyggnader av villor och våningar men han har också varit arkitekt för renoveringen av Steninge Slott .

 

Hans har sedan han återkom till Sverige arbetat under bolagsnamnet Syntes Design , som står för det bästa av gammalt och nytt, sammanfogat i en syntes. Mina kunder blir ofta personliga vänner och mina vänner är ofta mina kunder! Detta koncept har visat sig skapa många fina hus och nöjda kunder!

 

www.syntesdesign.eu