Asante

Asante

Skapar hållbara, individanpassade och finurliga hem   
När arkitektduon Asante, det vill säga Frida Öster och Carolina Wikström, håller i projekten genomsyrar förkärleken till det hållbara och ekologiska. Att denna vurm går att förena med spännande och funktionell arkitektur och design är en självklarhet för arkitekterna som möttes redan under arkitektstudierna på Kungliga Tekniska Högskolan. Dessutom är alla projekt, oavsett om det handlar om drömvillan eller någon annan byggnad, ett unikum som ska anpassas till klimat, funktion och plats och dessutom spegla dem som ska leva eller verka i det. När det kommer till material faller valet inte helt osökt på naturmaterial.
– Vi vill använda naturmaterial så långt det är möjligt. Det handlar om värden, vi vill skapa ärliga hus som lönar sig i längden, säger Frida.

Asante betyder tack på bantuspråket swahili som talas i östra och centrala Afrika, bland annat i norra Tanzania där Frida och Carolina är delaktiga i designen av ett barnhem och en skola åt lokala organisationen ECONEF. Arkitekter utan Gränser har stöttat projektet som Asante har valt att lägga 10 procent av sin arbetstid på. Att navigera utanför de egna landsgränserna berikar. Praktikperioder i Berlin och Paris har gett nya perspektiv, både på arkitektur och arbetsklimat.

Asantes inspirationshus är tänkt att fungera som just inspiration, en husdrömmarnas språngbräda som kan modifieras enligt kundens behov och önskemål. Huset är stilrent utan onödiga krusiduller, bjuder på olika typer av rumslighet och är försett med stora fönster för maximalt ljusintag. Två olika sorters terrass, med och utan tak, och inbyggda detaljer som exempelvis en bokhylla i trappan, vittnar om att det lustfyllda, som Frida och Carolina tycker är så viktigt, är med.
– Vi tycker om att använda utrymmen på ett smart och finurligt sätt och i inspirationshuset arbetar vi mycket platsspecifikt för att skapa det bästa av de olika utrymmena, säger Carolina.


Ett hus har en tendens att kännas abstrakt under den tid som det är på ritningsstadiet. Frida och Carolina ritar i programmet ArchiCAD som ger en möjlighet att ta del av 3D-modeller och röra sig i det tilltänkta huset. Det täta samarbetet med DD Hus, liksom det faktum att man alltid är delaktiga i byggmöten och för en nära dialog med kunden skapar bästa möjliga förutsättningar till hus att leva och njuta av – länge.

 

www.asante.se