Personuppgiftshantering

Jag godkänner att DD Hus sparar mina kontaktuppgifter för framtida utskick om nyheter, visningar, information och kampanjer.

 

Alla personuppgifter som samlas in via www.ddhus.se kommer att hanteras i enlighet med personuppgiftslagen, PUL. Därmed förbinder sig DD Hus att inte att sälja, vidarebefordra eller på annat sätt distribuera uppgifterna till tredje part.

 

Genom registreringen på webbplatsen ger du också ditt samtycke till att vi lagrar dina uppgifter i vår databas och bekräftar att du tagit del av denna information.