Trygghet

Våra kunder ska känna sig trygga med oss. Läs om våra certifieringar och försäkringar.

 

Garantier och försäkringar
Vi har två års garanti på entreprenad och ytterligare garantier från våra leverantörer. Vi har allriskförsäkring, försäkring för befintlig egendom, åtkomstförsäkring för entreprenörer, avbrottsförsäkring och ansvarsförsäkring.

 

Sveriges Centrum för Nollenergihus

Vi är medlem i Sveriges Centrum för Nollenergihus, det är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna år 2020 anger passivhusnivå för byggnadens värmebehov och har helhetssyn på byggnader och försörjningssystem. Läs mer på: www.nollhus.com

 

Certifierade trähusbyggare
Vi har dokumenterad kompetens i uppförande av trähus. Sveriges ledande certifieringsorgan inom bygg-, installations- och anläggningsområdet, SP Sitac, har certifierat oss. Läs gärna mer om SP Sitacs certifiering på www.sp.se

 

Byggmästareföreningen
Vi är stolta över vårt medlemskap i Byggmästareföreningen, som är en lokal branschorganisation för bygg- och anläggningsföretag i Stockholm. Att vara medlem i Byggmästareföreningen är definitivt en kvalitetsstämpel. Läs mer om branschorganisationen på www.stockholmsbf.se.

 

Våtrumsbehörighet

Ett behörigt företag är utbildat av Byggkeramikrådet och har valt att arbeta enligt ”Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum”, som förkortas BBV. Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt. Företag som följer BBV använder godkända tätskiktssystem samt väljer i övrigt lämpliga material och konstruktioner. Läs mer på: www.bkr.se

 

Säker Vatten-installation
Säker Vatteninstallation är ett initiativ från VVS-branschen för att minimera risken för vattenskador, legionella, brännskador och förgiftning orsakade av bristfälliga vatteninstallationer. Vi arbetar alltid enligt Säker Vattens föreskrifter. Läs mer om Säker Vatten på www.sakervatten.se

 

Färdigställandeskyddsförsäkring

När en konsument anlitar en näringsidkare för arbeten i samband med ny- och tillbyggnad av småhus samt för vissa bygglovspliktiga åtgärder, skall det finnas ett färdigställandeskydd. Detta regleras i Lagen om Färdigställandeskydd. Läs mer på: www.bostadsgaranti.se